Icopal logo

Verzekerde all-in projectgarantie - Aanvraagformulier A

V.1
Dakbedekking geleverd door *

(Naam leverancier)

V.2
Naam dakbedekkingsbedrijf *

V.3
Naam contactpersoon dakbedekkingsbedrijf *


V.4
Bezoekadres dakbedekkingsbedrijf *V.5
Telefoonnummer dakbedekkingsbedrijf

Wenst tegen premiebetaling in aanmerking te komen voor verzekerde all-in projectgarantie en verklaart bekend te zijn met de voorwaarden waartegen de verzekering wordt afgesloten.

V.6
Naam gebouweigenaar *

V.7
Naam contactpersoon gebouweigenaar


V.8
Adres gebouweigenaar *V.9
Telefoonnummer gebouweigenaar

V.10
Naam project *

V.11
Bezoekadres project *V.12
Telefoonnummer project

V.13
Totaal aantal m2 van het project *

V.14
Aantal dakvlakken *

V.15
Aanvang van de werkzaamheden *V.16
Geplande beƫindiging *V.17
Uitvoering zonder onderbreking? *

V.18
Totale aanneemsom van het te garanderen dakwerk excl. B.T.W *

De werkzaamheden, inclusief alle details, zullen worden uitgevoerd volgens de laatste stand van de techniek en volgens de all-in projectgarantie richtlijnen. De gespecificeerde gegevens inzake de dakbedekkingswerkzaamheden zijn per dakvlak vermeld.

V.19
Datum aanvraag *V.20
Naam aanvrager *


V.21
E-mail adres aanvrager *

V.22
Aantal dakbedekkingssystemen *

De op deze formulieren aangevraagde daksystemen zijn volgens ontwerp van de aanvrager. Deze blijft, ondanks goedkeuring van Icopal bv, verantwoordelijk voor de juistheid van het systeem volgens de nu geldende richtlijnen en stand der techniek, zoals vermeld in ons KOMO-attest met productcertificaat. Laatstgenoemde kan op verzoek worden verstrekt of worden gedownload op www.icopal.nl